• Flat Top Base Flight 1000 for Plastic Modular Belt

    Flat Top Base Flight 1000 สำหรับสายพานโมดูลาร์พลาสติก

    สายพานโมดูลาร์สร้างด้วยโมดูลที่ขึ้นรูปจากวัสดุเทอร์โมพลาสติกที่เชื่อมต่อกับแท่งพลาสติกแข็งยกเว้นสายพานแบบแคบ (หนึ่งโมดูลที่สมบูรณ์หรือกว้างน้อยกว่า) ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นด้วยรอยต่อระหว่างโมดูลที่เซกับแถวที่อยู่ติดกันในลักษณะ "ก่ออิฐ"โครงสร้างนี้สามารถเพิ่มความแข็งแรงตามขวางและง่ายต่อการบำรุงรักษา

    พลาสติกทั้งหมดและการออกแบบที่ทำความสะอาดได้สามารถแก้ปัญหาสายพานเหล็กที่ปนเปื้อนได้ง่ายตอนนี้การออกแบบที่ทำความสะอาดได้